Ostoskorissa ei ole tuotteita

Asiakaspalvelu

Kysyttävää tuotteistamme?
Ota yhteyttä lomakkeella!

Palvelemme arkisin puhelimella:

Klo 11.00-18.00
numerossa 040 6471916 ja 0400 591646.

 

Alemana Ky:n tietosuojaseloste 24.5.2018

Etusivu / Tuotteet / Alemana Ky:n tietosuojaseloste 24.5.2018

Alemana Ky:n tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

Tässä tietosuojaselosteessa käsitellään Alemana Ky:n henkilötietojen käsittelyä. Käsittelyn kohteena ovat asiakkaidemme tiedot Alemana Ky:n verkkokaupassa (www.alemana.fi).

Selosteessa kerromme

 1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
 2. Mitä tietoja keräämme ja mihin tarkoitukseen?
 3. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää?
 4. Mihin tarkoitukseen käytämme tietoja ja millä perusteella käsittelemme niitä?
 5. Kuinka kauan säilytämme tiedot?
 6. Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin
 7. Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot?

Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Alemana Ky
Y-tunnus
0781450-9
Harkkotie 5, 40250 Jyväskylä
Puhelinnumero 040 5205510
Sähköposti
info@alemana.fi

Tietosuojavastaava:
Kim Laamanen
Puhelinnumero 040 5205510
Sähköposti
kim.laamanen@alemana.fi

Mitä tietoja keräämme ja mihin tarkoitukseen?

Keräämme käyttäjistämme vain palvelun toimittamisen ja yhteydenpidon kannalta tarpeellisia tietoja:

 • Yhteydenpitoon ja tilausten toimittamiseen: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Salasanoja emme missään yhteydessä säilytä luettavassa muodossa.
 • Maksamiseen tarvittavat tiedot tallentuu maksamisen yhteydessä Alemanan verkkokaupasta maksuvälityksestä vastaavan Paytrail Oy:n järjestelmiin. Emme itse veloita korttia, verkkopankkimaksua tai Collector-laskua.  Lisätiedot: https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu
 • Facebook-tunnistautumisen yhteydessä käyttäjän hyväksymät Facebook-tiedot.
 • Rekisteröityneiden ostohistoria (tilaushistoria). Säilytämme kuitit kirjanpitolain edellyttämällä tavalla.

 

 •  Henkilötiedot, jotka keräämme suoraan rekisteröidyltä

Keräämme edellä mainitut tiedot aina suoraan rekisteröidyltä itseltään rekisteröitymisen, kirjautumisen, palvelun käyttämisen, ostamisen tai asiakaspalvelupyynnön yhteydessä. Näitä tietoja käytetään yhteydenpitoon joko palveluiden tarjoamiseksi tai tuottamiseksi asiakkaalle.

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää?

Rekisteröidyllä on oikeuksia koskien Alemana Ky:n hallussa olevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihin. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tietojen poistaminen voidaan tehdä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta perustetta
 • Rekisteröity vastustaa tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta
 • Tietojen käsittely on lainvastaista

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Rekisteröidyllä on oikeus saada antamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai suostumukseen perusten. Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen ei koske yritysten välisissä liikesuhteissa käsiteltyjä ammattilaisten yhteystietoja tapauksissa, joissa käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen, jonka osapuoli henkilö on.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen saattaa vaikuttaa mahdollisuutemme tarjota palveluita.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee henkilötietojaan käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti.

Oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tulee ottaa yhteyttä Alemana Ky:n tietosuojavastaavaan. Pääsy tallennettuihin verkkokaupan henkilötietoihin on mahdollista web-sivustomme kautta.

Tietosuojavastaava:

Kim Laamanen
Puhelinnumero 040 5205510
Sähköposti
kim.laamanen@alemana.fi

 

Mihin käytämme tietoja ja millä perusteella käsittelemme niitä?

Alemana Ky käsittelee henkilötietoja täyttääkseen lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvoitteet. Käsittelymme oikeusperusteita ovat:

Sopimukseen täytäntöön paneminen

Sopimusvelvoitteiden täyttäminen, eli palvelumme tarjoaminen, on pääasiallinen henkilötietojen käsittelymme oikeusperuste. Sopimus muodostuu Alemana Ky:n ja käyttäjän välille käyttäjän rekisteröityessä palveluun. Rekisteröity hyväksyy tietosuojaselosteen mukaisen tietojen käsittelyn käyttämällä palvelua. Käsittelemme henkilötietoja meiltä tilatun palvelun tuottamiseksi, siltä osin kuin on tarpeellista.

Lakisääteinen velvoite

Sopimusten lisäksi toimintaamme liittyy lakisääteisiä velvoitteita, joiden perusteella käsittelemme henkilötietoja. Esimerkkejä näistä ovat:

Kirjanpitolainsäädäntö

Vähittäiskauppaa koskeva lainsäädäntö

Suostumus

Rekisteröitymällä verkkokauppa-asiakkaakseemme annat suostumuksen yhteystietojesi säilyttämiseen. Emme käytä antamiasi tietoja analysointiin.

Markkinointitarkoituksessa kerätyn tiedon osalta rekisteröidyiltä kerätään erillinen suostumus, jonka voi peruuttaa milloin tahansa.

Kuinka kauan säilytämme tiedot

Henkilötietoja säilytetään vain sopimussuhteen ajan, ellei lainsäädännössä, kuten kirjanpitolaki, toisin vaadita. Esimerkiksi ostotapahtumat säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan, mutta tiedot anonymisoidaan sopimussuhteen päättyessä.

Verkkosivuillamme ei kerätä kävijäanalytiikkatietoja.

Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin

Tietojen käsittely tapahtuu Alemana Ky:n työntekijöiden toimesta, voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti.

Ostotapahtumat tapahtuvat maksupalveluntarjoajamme Paytrail Oy:n toimesta: https://www.paytrail.com/ . Muilta osin tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädännössä sitä vaadita (mm. kirjanpitolaki).

Palvelun tuottamiseksi käytettävä palvelinjärjestelmä sijaitsee Planeetta Oy:n palveluntarjoajan palvelimilla. https://www.planeetta.net/sopimusehdot/#tietosuojaehdot

Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot

Suurin käyttäjädataan liittyvä riski järjestelmään liittyen on järjestelmään kertyvän henkilötiedon ja ostohistorian päätyminen vääriin käsiin esimerkiksi tietomurron yhteydessä. Tämän epätodennäköisen riskin toteutuessa tietojen pohjalta voi selvittää käyttäjän ostokäyttäytymistä, päätellä sijaintia tapahtumapäivinä ja lähettää roskapostia.
Laajamittaisista tietovuodoista toimitetaan sopimusosapuolelle (yhteyshenkilö) aina ilmoitus riippumatta siitä, onko asia ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluva vai ei.

Alemanan turvallisuustoimien päämääränä on turvata tietojen ja tietojärjestelmien saatavuus, varmistaa niiden luottamuksellisuus, varmistaa tietojen eheys sekä minimoida mahdollisista poikkeamista aiheutuvat vahingot. Suojaustoimet perustuvat toiminnasta tehtyyn riskiarvioon ja ne suhteutetaan suojeltavan kohteen ja siihen kohdistuvien riskien hallitsemiseksi.

Toimenpiteitä tietoturvallisuuden ja tietosuojan varmistamiseksi ovat:

Tietojen saatavuutta ja käytettävyyttä lisäävillä toimilla pyritään varmistamaan merkityksellisen tiedon saatavilla olo silloin kun sitä tarvitaan. Tällaisia toimia ovat järjestelmien toiminnan varmistaminen, varmuuskopioinnit, varahenkilöjärjestelmät ja tiedon oikea arkistointi.

Tietojen eheyttä pyritään turvaamaan järjestelmien tarkistusten ja valvonnan kautta. Turvatoimien ja ohjeistuksen tavoitteena on ehkäistä virheitä ja laiminlyöntejä tietojen käsittelyssä.

Tietojen luottamuksellisuus pyritään varmistamaan organisatorisilla ja teknisillä keinoilla. Organisatorisina keinoina toimivat ennalta määritellyt toimintaprosessit, ohjeistukset ja henkilöstön koulutus. Teknisiä keinoja ovat mm. virus- ja haittaohjelmasuodatuksen toteutus, tietoliikenteen salaus, vahva tunnistaminen, tietoverkon ja päätelaitteiden suojaus sekä salaus, tilojen lukitukset ja valvonta sekä paperiaineiston tuhoamisen asianmukaisesti.

Päivitetty 24.5.2018